แบบฟอร์มสอบถาม
เรื่องของคำถาม
ชื่อ
ชื่อ, นามสกุล
บริษัท
เช่น. THK CO., LTD.
แผนก
เช่น. แผนกวิศวกรรม
ตำแหน่ง
เช่น. ผู้จัดการ,วิศวกร เป็นต้น
อุตสาหกรรม
หมวดหมู่งาน
ที่อยู่ 1
ที่อยู่ 2
อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ/พื้นที่
หมายเลขโทรศัพท์
เช่น. +66(0)922835138
อีเมล
เช่น. web@thk.co.jp
คำถาม
[ การใช้ข้อมูลส่วนตัว ]
ข้อมูลที่ส่งผ่านหน้านี้จะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดหาแคตตาล็อกให้กับลูกค้าของเราเท่านั้น และอาจใช้ข้อมูลติดต่อที่ป้อนเพื่อแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ THK Group รวมถึงการอบรมและงานแสดงสินค้า

[ ขั้นตอนสำหรับการแสดง แก้ไข สิ้นสุดการใช้ และลบข้อมูลส่วนตัว ]
ในการแสดง แก้ไข หรือลบ ข้อมูล หรือร้องขอไม่ให้ใช้ข้อมูลที่ให้ผ่านหน้านี้ โปรดใช้แบบสอบถามเพื่อส่งคำขอของคุณ

หลังจากอ่านข้อมูลทางด้านบน หากคุณยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ โปรดคลิก ยอมรับและส่ง
Login succeeded.
ไม่รู้จัก ID หรือรหัสผ่านของคุณ โปรดตรวจสอบ ID และรหัสผ่านของคุณ และลองอีกครั้ง